شکستن انحصار تلگرام خیال تولید‌کننده داخلی را از هزینه‌ های رشد و ارتقای خدمات راحت کرده است

نرم افزار پیام رسان تلگرام

رسانه کلیک – یک کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص شرایط نامطلوب بعد از فیلتر نرم افزار پیام رسان تلگرام نوشت: شکستن انحصار تلگرام به شکلی کاملا کاذب خیال تولید‌ کننده داخلی را از بابت فرار از هزینه‌ های رشد و ارتقای خدمات راحت کرده است.

Continue reading “شکستن انحصار تلگرام خیال تولید‌کننده داخلی را از هزینه‌ های رشد و ارتقای خدمات راحت کرده است”