آمازون ، AWS ترومپت ابتکارات امنیت سایبری رایگان

آمازون دو ابتکار را با هدف آماده سازی بهتر افراد و مشاغل برای مقابله با تهدیدات امنیت سایبری و تشدید احراز هویت کاربران از ابر AWS خود آغاز کرده است.

در یک پست در وب سایت aboutamazon.com ، این شرکت اعلام کرد که از ماه اکتبر ، ماه آگاهی از امنیت سایبری ، مطالب آموزشی را که برای محافظت از کارکنان و اطلاعات حساس خود در برابر حملات سایبری در داخل ایجاد شده است ، در اختیار عموم قرار می دهد.

Continue reading “آمازون ، AWS ترومپت ابتکارات امنیت سایبری رایگان”

طراحی سیستم اطفا حریق

طراحی سیستم اطفا حریق

هر ساختمانی که در سطح شهر بنا می شود باید از نظر ایمنی، در حد استاندارد باشد تا نه تنها جان و مال ساکنین در ساختمان بلکه جان عابرین را نیز حذف کند. تصور کنیم که ساختمانی در حال سوختن است آیا می دانید تا چه اندازه می تواند به بناهای مجاور و عابرینی که در حال تردد هستند آسیب بزند؟ به همین دلیل است که طراحی سیستم اطفا حریق از جمله مهمترین و حساس ترین مراحلی است که در ساخت و ساز باید به آن توجه داشت.

طراحی سیستم اطفا حریق

Continue reading “طراحی سیستم اطفا حریق”