ساخت ویلچرهای هوشمند در ژاپن

ساخت ویلچر های هوشمند در ژاپن

یکی از مشکلاتی که متاسفانه با هزار افسوس گریبان گیر افراد نقص عضو وجود دارد عدم جابه جایی یا تردد بدون دردسر یا حداقل کم دردسر است . خوب در سال های گذشته در سال سطح جهان تلاش های بسیاری برای رفع این موانع صورت گرفت تا عزیزانی که نمی توانند به آسانی تردد در خیابان ها داشته باشند این مشکل برایشان کاهش یابد .

تولید ویلچر خودران هوشمند با قابلیت ترمز خودکار

Continue reading “ساخت ویلچرهای هوشمند در ژاپن”

استارت های خوب در دوران کرونا

استارت های خوب در دوران کرونا

استارت‌آپ‌هایی که در دوران کرونا خوش درخشیدند

در دورانی که ویروس کرونا سراسر جهان را فرا گرفته است و اقتصاد فلجی را کشور ها شاهد هستیم . برخی استارت آپ ها بودند که در این دوران به خوبی توانستند از دل مشکل به موفقیت برسند .

Continue reading “استارت های خوب در دوران کرونا”