درمان اتحادیه اروپا برای اپیدمی E-Waste

right to repair regulation combats e-waste

 

ما یک مشکل گسترده با زباله های الکترونیکی داریم. در سطح جهانی ، ما هر ساله 50 میلیون تن از آن را بیرون می ریزیم ، که معادل 1000 لپ تاپ در هر ثانیه است.

بازیافت هنوز هم جهانی نیست و اغلب به دلیل چگونگی ساخت آن ، هزینه بازیافت چیزی بیشتر از ارزش مواد داخل دستگاه است. علاوه بر این ، 70 درصد زباله های الکترونیکی سمی هستند. از آنجا که این زباله ها به آب های زیرزمینی یا اقیانوس ها راه پیدا می کنند ، به طور فزاینده ای به سلامتی و طول عمر ما آسیب می رسانند.

Continue reading “درمان اتحادیه اروپا برای اپیدمی E-Waste”