ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی

ممنوعیت انگلیس برای برند هواووی

پس از تنش هایی که میان کشور چین و کشور اروپا و به خصوص آمریکا به وجود آمد ، طبیعی است که تبعات این تنش ها به بخش های مختلف دو طرف به خصوص وارد شود . برای مثال کشور آمریکا در ماه های اخیر برای برند های چینی محدودیت هایی اعمال نمود که این محدودیت ها طرفا به یک بخش خلاصه نمی شد .

شاید حساس ترین نقطه ی این محدودیت ها به تکنولوژی بر گردد ، اسیب هایی که محدودیت ها امریکا و چین برای یکدیگر در این حوزه اعمال کردند بیشتر به چشم می خورد .

جدیدا خبرهایی منتشر شده است که کشور انگلیس اعلام کرده است که در آینده ی نزدیک محدودیت هایی برای شرکت بزرگ huawei ایجاد میکند که بیشتر در بخش تکنولوزی و فنازی نسل 5 اینترنت 5g  می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.